GDPR

Zásady zpracování osobních údajů společností grou.cz

FO Lukáš Holubík , IČO: 04944631, se sídlem Na stráni 125 Jablonné v Podještědí,(dále jen “grou.cz” nebo “správce”)

pro poskytování služeb aplikace grou.cz dostupné na https://www.grou.cz/.

Cílem tohoto dokumentu bude Vás seznámit se všemi informacemi, které se týkají zpracování Vašich osobních údajů. Doporučujeme Vám, abyste si tyto zásady zpracování osobních údajů přečetli. Pokud budete mít jakékoliv další dotazy ohledně zpracování Vašich osobních údajů, prosím kontaktujte nás na e-mailu info@grou.cz nebo poštou na výše uvedenou adresu.

Zpracováváme Vaše osobní údaje ze zákonem stanovených důvodů, za účelem plnění smlouvy nebo na základě našeho oprávněného zájmu. Pokud se nejedná o zpracování osobních údajů ani v jednom z těchto tří uvedených důvodů, pak si vyžádáme Váš souhlas. Dbáme na to, aby Vaše osobní údaje byly zpracovávány v souladu s následující zásadami:

 • rozumné meze, to znamená, že Vaše osobní údaje používáme v nezbytném rozsahu pro splnění účelu, za jakým jsou poskytovány;
 • transparentnost, jinými slovy Vás předem informujeme, jaké osobní údaje zpracováváme, proč, jak dlouhou dobu a komu Vaše osobní údaje předáváme; a
 • bezpečnost, vždy pracujeme s technologiemi a interními postupy tak, aby Vaše osobní údaje byly v bezpečí; samozřejmostí je, že naše vnitřní nastavení sledujeme, hodnotíme a přijímáme v souladu s vývojem moderních technologií.

Pro koho jsou tyto zásady určeny. Pokud není uvedeno jinak, platí tyto zásady ochrany osobních údajů pro osoby, které:

 • navštěvují námi provozované webové stránky;
 • dobrovolně se registrují k účasti na online nebo offline akcích.

Pro lepší přehlednost a orientaci jsou níže uvedeny pojmy, které se v těchto zásadách často opakují. 

  
GDPRNařízení Evropského parlamentu a rady (EU) 2016/679;
Obchodní sdělenízpravidla e-mailová zpráva nebo sms odesílaná za účelem propagace obdobných výrobků a služeb, jednak ze strany Uživatele Příjemci nebo ze strany grou.cz těm, kteří s tím předem souhlasili nebo zákazníkům ; 
Osobní údajejakékoliv informace o Uživateli, na základě kterých ho lze přímo či nepřímo identifikovat; 
Osobní údaje Příjemcejakékoliv informace o Příjemci, na základě kterých ho lze přímo či nepřímo identifikovat, tyto informace zpracováváme pro našeho zákazníka z pozice zpracovatele; 
Příjemcefyzická osoba, k níž se vztahují Osobní údaje Příjemce, nejčastěji půjde o zákazníka Uživatele a současně odběratele Obchodního sdělení; 
Smlouvajakákoliv smlouva o poskytování služeb grou.cz, ať už přímo poskytovaných prostřednictvím webu nebo jen v souvislosti s ním;
Uživatelfyzická osoba, k níž se vztahují Osobní údaje, nejčastěji půjde o zákazníka nebo o potenciálního zákazníka, případně uživatele našich webových stránek, nebo účastníka naši online nebo offline akcí, označován také jako „Vy“;
Zpracovatelvykonává činnosti zpracování osobních údajů na základě smlouvy nebo jiného pověření pro správce (grou.cz);
Zpracování osobních údajůje jakákoliv operace nebo soubor operací s osobními údaji nebo soubory osobních údajů, který je prováděn pomocí či bez pomoci automatizovaných postupů, jako je shromáždění, zaznamenání, uspořádání, strukturování, uložení, přizpůsobení nebo pozměnění, vyhledání, nahlédnutí, použití, zpřístupnění přenosem, šíření nebo jakékoliv jiné zpřístupnění, seřazení či zkombinování, omezení, výmaz nebo zničení;
Zvláštní kategorie osobních údajůtakové osobní údaje, které vypovídají o rasovém či etnickém původu, politických názorech, náboženském vyznání či filozofickém přesvědčení, členství v odborech, zdravotním stavu či o sexuálním životě nebo sexuální orientaci fyzické osoby. Za zvláštní kategorii údajů jsou považovány i genetické a biometrické údaje, pokud jsou zpracovávány za účelem jedinečné identifikace fyzické osoby;

Grou.cz vystupuje nejen jako správce Osobních údajů svých zákazníků, potenciálních zákazníků a uživatelů webových stránek https://www.grou.cz/.

 1. KDY JE Grou SPRÁVCEM A KDE NÁS MŮŽETE KONTAKTOVAT
  Grou správcem. Správcem osobních údajů je společnost GROU.CZ,  IČO: 04944631, se sídlem Na stráni 125 Jablonné v Podještědí,(dále také jen „my“ nebo „správce“). 
  Kontakt: info@grou.cz
  Prosím vezměte na vědomí, že tyto zásady ochrany osobních údajů se budou vztahovat na Zpracování osobních údajů našich Uživatelů, nikoliv Příjemců.
 2. KDY JE GROU ZPRACOVATELEM A KDE NÁS MŮŽETE KONTAKTOVAT
  Grou zpracovatelem. Grou poskytuje služby podle Smlouvy svým zákazníkům, kteří mohou prostřednictvím webu zasílat Obchodní sdělení či jiné informace a zůstat tak v kontaktu s Příjemci. Pokud zpracováváme Osobní údaje Příjemců, pak tak činíme jménem našich zákazníků pouze jako zpracovatel, a to v souladu s pokyny našich zákazníků. Jste-li Příjemcem Obchodních sdělení některého z našich zákazníků, doporučujeme Vám si pečlivě přečíst jejich dokumentaci týkající se zpracování Osobních údajů Příjemců. V ní byste měli zjistit, jak tento zákazník shromažďuje a používá informace o Vás (Příjemcích). Pokud nám náš zákazník poskytl Osobní údaje Příjemce a chcete uplatnit veškerá práva, prosím informujte se přímo u příslušného zákazníka. Naši zaměstnanci mají omezenou možnost přístupu k Osobním údajům Příjemce. Pokud si přesto, přejete podat svůj požadavek týkající se uplatnění práv týkající se Osobních údajů Příjemce přímo Ecomailu, uveďte prosím také název našeho zákazníka. Vaši žádost předáme tomuto zákazníkovi v co nejkratší době.
 3. JAKÉ OSOBNÍ ÚDAJE ZPRACOVÁVÁME
  Zpracováváme o Vás tyto Osobní údaje:
  • jméno a příjmení,
  • kontaktní údaje (zejména e-mail, telefonní číslo),
  • počet e-mailových kontaktů ve vaší databázi;
  • název vašich webových stránek nebo e-shopu;
  • fakturační údaje a bankovní spojení (údaje nezbytné k vedení účetnictví a realizaci plateb za poskytované služby),
  • informace, které nám sdělíte v rámci komunikace s námi (zejména se bude jednat o Vaše otázky a odpovědi na Vaše dotazy, komunikace s Vámi),
  • provozní údaje značící hlavně vznik chybového stavu Aplikace (čas a adresa vzniku chybového incidentu);
  • název uživatelského účtu,
  • login k uživatelskému účtu a chování v uživatelském účtu (zejména údaje vyplněné uživatelem v aplikaci, čas registrace, datum poslední aktualizace profilu),
  • IP adresa,
  • cookies.

  Nezpracováváme Zvláštní kategorie osobních údajů.

 4. JAKÝM ZPŮSOBEM ZPRACOVÁVÁME OSOBNÍ ÚDAJE
  Obecně k době Zpracování osobních údajů. Vaše osobní údaje zpracováváme v nezbytném rozsahu po celou dobu trvání Smlouvy, a pak ještě po nezbytnou dobu po jejím ukončení. Konkrétní doby zpracování jsou patrné z bodu 6 těchto Zásad. V tuto dobu jsme povinni ukončit Zpracování osobních údajů; pokud vyhodnotíme, že je nezbytné Osobní údaje archivovat nebo je nezbytné je zpracovávat po dobu delší, zejména z důvodu ochrany našich práv a oprávněných zájmů (např. uplatnění práv z vad poskytované služby Aplikace v rámci reklamace nebo podané stížnosti, či uplatnění jiného nároku apod.) Prosím vezměte na vědomí, že v některých případech může doba pro Zpracování osobních údajů činit až 15 let po splnění Smlouvy z důvodu ochrany našich zájmů.
 5. ZA JAKÝM ÚČELEM ZPRACOVÁVÁME OSOBNÍ ÚDAJE
  Registrace, zřízení uživatelského účtu. Poskytujete nám dobrovolně Osobní údaje zřízením uživatelského účtu k Aplikaci a jejich následnou aktualizací. Díky Vašemu uživatelskému účtu můžete využívat služby webu.

  Webové stránky. Zpracováváme také informace o tom, kdy navštívíte a prohlížíte si naše webové stránky. Tyto informace mohou zahrnovat např. IP adresu, datum a čas přístupu na naší webovou stránku, informace o Vašem internetovém prohlížeči, operačním systému či nastavení Vašeho jazyka. Také můžeme nahlédnout do historie Vašeho chování na webových stránkách nebo v Aplikaci např. jaké odkazy na našich webových stránkách navštívíte a které nabízené Služby jsou Vám zobrazeny. Informace o Vašem chování na webu jsou však z důvodu Vašeho maximálního soukromí anonymizované. 
  Přistupujete-li na naše webové stránky z mobilního telefonu či obdobného přístroje, můžeme zpracovávat i informace o Vašem mobilním zařízení (data o Vašem mobilním telefonu apod.)
  Tato data můžeme shromažďovat jako součást protokolu nebo pomocí souborů cookies nebo jiných technologií pro sledování.
  Osobní údaje získané automaticky nebo smluvními partnery. Můžeme zpracovávat Osobní údaje z veřejně dostupných zdrojů, našich smluvních partnerů a vzájemně je kombinovat s Osobními údaji, které nám jsou dobrovolně poskytovány.  Přijímáme opatření, abychom zajistili, že třetí strany jsou ze zákona oprávněny, aby nám tyto informace poskytly. Např. se bude jednat o demografické informace, IP adresy a cookies soubory. Důvodem je zlepšení poskytování našich služeb a propagace našich služeb.
  Personalizovaná reklama. Spolupracujeme s třetími stranami, abychom spravovali a zobrazovali naši reklamu na webových stránkách třetích osob.
  Blog. Na našich webových stránkách máme veřejně přístupný blog. Prosím vezměte na vědomí, že jakékoliv informace, které vložíte do komentáře na našem blogu, může zobrazit kdokoliv. Pokud se Vaše Osobní údaje objeví na našem blogu a Vy budete mít zájem je odstranit, prosím kontaktujte nás na e-mailu info@grou.cz Nebudeme-li moci odstranit Vaše Osobní údaje z blogu, budeme Vás o tom informovat a sdělíme Vám důvod.
  Soutěže a další propagační akce. Na našich webových stránkách nebo prostřednictvím sociálních sítí můžeme provádět průzkumy, pořádat soutěže nebo jiné propagační akce. Vaše účast v našich propagačních akcích je dobrovolná. V rámci těchto průzkumů, soutěží a propagačních akcí po Vás můžeme žádat Osobní údaje, např. jméno a příjmení, adresa, datum narození, telefonní číslo, e-mailová adresa, uživatelské jméno a podobné údaje. Osobní údaje, které nám poskytnete, použijeme ke správě těchto propagačních akcí nebo i za jiným účelem, pokud je to uvedeno v podmínkách konkrétní propagační akce.
  Sociální sítě. Máme profil na Facebooku, Instagramu, Twitteru a LinkedIN, Tiktoku, Youtube. Veškeré informace, sdělení nebo materiály, které jsou prostřednictvím platformy sociálních médií poskytovány, jsou poskytovány také podle zásad zpracování osobních údajů těchto platforem.
  Registrace k odebírání Obchodního sdělení (newsletter). Pokud se zaregistrujete do našeho newsletteru, budeme Vám posílat zajímavé informace v souvislosti s provozem webu a naší činnosti. Když už e-maily nebudete chtít dostávat, pak klikněte na odhlašovací odkaz, který je v patičce každého našeho e-mailu.
  Registrace k odběru nástrojů na grou-web.cz. Jakýkoliv návštěvník našich webových stránek nebo Uživatel se může zaregistrovat do našeho grou-web.cz. My Vám budeme zasílat pravidelný přehled oprav a vylepšení v webu. Pokud se přihlásíte do grou-web.cz, pak Vám budeme zasílat naše newsletters, a to i pokud nejste našim zákazníkem. Když už e-maily týkající se grou-web.cz nebudete chtít dostávat, pak klikněte na odhlašovací odkaz, který je v patičce každého našeho e-mailu.
  Obchodní sdělení pro naše zákazníky (newsletter). Pokud jste s námi uzavřeli smluvní vztah, zejména na základě Smlouvy, máme právo vám zaslat Obchodní sdělení na základě našeho oprávněného zájmu propagovat naše služby a/nebo související obdobné služby. Když už e-maily nebudete chtít dostávat, pak klikněte na odhlašovací odkaz, který je v patičce každého našeho e-mailu. Proti zasílání newsletterů můžete také vznést námitku (blíže v části věnující se Vašim právům).
  Různé typy obchodních sdělení. Někdy vám můžeme posílat newsletter podle vašich předem vyslovených preferencí (novinky, changelog, offline akce, apod.) V případě odhlášení může dojít k odhlášení pouze z jednoho typu newsletteru. Pokud si od nás nepřejete dostávat žádné e-maily, napište prosím na info@grou.cz a my vaše osobní údaje odstraníme ze všech databází.
  Transakční e-maily. Jsou zprávy, které zasíláme Uživatelům v souvislosti s užíváním a našich služeb. Neslouží k propagaci Aplikace ani souvisejících služeb. Můžeme vás například informovat o dočasných nebo trvalých změnách našich služeb, jako je plánovaná údržba, nové funkce, aktualizace, vydání, varování před zneužitím a změny našich zásad ochrany osobních údajů.
  Někdy může dojít k tomu, že vám takový e-mail obdržíte i od našeho smluvního partnera – typicky to může být platforma, kterou používáme pro administraci školení nebo webinářů, kdy vám potřebujeme doručit upozornění na začátek nebo průběh takové akce.
  Komunikace se zákaznickou podporou nebo jiné dotazy. Pokud jste nás kontaktovali e-mailem, telefonicky nebo v rámci kontaktního formuláře na našich webových stránkách nebo na sociálních sítích, pak Vaše osobní údaje zpracováváme pro účel vyřízení dotazu a následně je možné využít kontakty i k samotné propagaci.
  Školení a jiné akce. Pořádáme školení, semináře, webináře a workshopy. Zpracováváme Vaše Osobní údaje, které vyplníte v objednávkovém formuláři. Tyto údaje zpracováváme za účelem plnění smlouvy, tj. vaší účasti na akci. Prosím vezměte na vědomí, že z některých z těchto akcí můžeme pořizovat videozáznamy nebo fotografie. Videozáznam z akce bude sloužit účastníkům akce, ale také dalším osobám ke shlédnutí. Fotografie z těchto akcí budeme používat za účelem naší další propagace. Snažíme se o maximální anonymizaci, proto u fotografií a videozáznamů nebudeme uvádět Vaše jméno ani jiné údaje, pokud nám k tomu nedáte souhlas (např. bude-li se jednat o referenci). Pokud nebudete mít zájem o Vaše zaznamenání na fotografie nebo ve videozáznamu, prosím kontaktujte nás před konáním akce na info@grou.cz nebo osobně přímo před konáním na místě akce.
  Platba kartou. Pokud nám zadáte údaje o své kreditní kartě, nemáme přístup ke kompletním údajům. Víme jen, že platíte kartou a údaje o kartě zpracovávají příjemci těchto údajů, kteří pro nás platbu zprocesuji.
 6. SHRNUTÍ DŮVODŮ A ÚČELŮ PRO ZPRACOVÁNÍ VAŠICH OSOBNÍCH ÚDAJŮ
  Chápeme, že je někdy pro Vás obtížné se prokousat množstvím textu věnujícímu se jak, proč zpracováváme Vaše Osobní údaje a kde je získáváme. Abychom Vám poskytli rychle a přehledně základní údaje o zpracování Vašich Osobních údajů, shrnuli jsme vše v přehledné tabulce.


  Účel zpracováníOsobní údajeZákonný důvod pro zpracováníDoba zpracováníZpracovatelé
  Poskytování služeb Aplikacejméno, příjmení, e-mail, telefonní číslo, fakturační údaje, údaje, které o sobě uživatel sdělíPlnění smlouvyPo dobou trvání smluvního vztahu zákazníka s námiECOMAIL.CZ, s.r.o., IČO: 027 62 943, se sídlem Na Zderaze 1275/15, 120 00 Praha 2
  Google Ireland Ltd.

  Gordon House, Barrow Street, Dublin 4, Irsko

  IČO: 368047  Vedení účetnictvífakturační údaje, bankovní spojeníPlnění zákonné povinnosti a plnění smlouvydaňové doklady po dobu 15 let
   
   
  Freelo Bay s.r.o.

  Jahnova 8, Zelené Předměstí, 530 02 Pardubice

  IČO: 7446144

  Google Ireland Ltd.

  Gordon House, Barrow Street, Dublin 4, Irsko

  IČO: 368047

  Vyřízení reklamace či stížnostijméno, příjmení, e-mail, telefonní číslo, údaje o uzavřené smlouvě, nezbytné údaje o platbách Plnění zákonné povinnosti a plnění smlouvyPo dobu trvání smluvního vztahu zákazníka s námi a následně po dobu 4 let od jeho ukončeníGoogle Ireland Ltd.

  Gordon House, Barrow Street, Dublin 4, Irsko

  IČO: 368047

  Freelo Bay s.r.o.

  Jahnova 8, Zelené Předměstí, 530 02 Pardubice

  IČO: 7446144

  Fakturoid s. r. o., se sídlem V Pláni 532/7, Praha 4, 142 00, zapsaná v OR u Městského soudu v Praze, oddíl C, vložka 250448, IČO: 04656679, DIČ: CZ04656679
  Odpověď na zprávu zaslanou přes kontaktní formulář nebo e-mailjméno, příjmení, e-mail, telefonní čísloSouhlas se zpracováním za účelem vyřízení dotazuPo vyřízení Vašeho dotazu budou Osobní údaje vymazány nejpozději po uplynutí 12 měsíců, to neplatí v případě, že se stanete naším zákazníkem
  Administrace školení, workshopu nebo jiné online akcejméno, příjmení, e-mail, telefonní číslo, název uživatelského účtu

  preference účastníka

  Plnění smlouvyPo dobu trvání smluvního vztahu s námi a následně po dobu 4 let od ukončení smluvního vztahu 
   
   
  Administrace školení, workshopu nebo jiné offline akcejméno, příjmení, e-mail, telefonní číslo,

  fakturační údaje,

  preference účastníka

  Plnění smlouvyPo dobu trvání smluvního vztahu s námi a následně po dobu 4 let od ukončení smluvního vztahuGoogle Ireland Ltd.

  Gordon House, Barrow Street, Dublin 4, Irsko

  IČO: 368047

  ABRA Software a.s.

  Jeremiášova 1422/7b, Stodůlky, 155 00 Praha 5

  IČO: 25097563

   

   

    
  Přímý marketing (zejména zasílání newsletterů našim zákazníkům)Kontaktní údaje (jméno, příjmení, e-mail)

  Údaje o chování v Aplikaci

  Oprávněný zájem na propagaci obdobných služeb nebo souhlas se zasíláním obchodních sdělení3 roky od posledního uskutečněného přihlášení k uživatelskému účtu, pokud se z odběru neodhlásíte dříveECOMAIL.CZ, s.r.o.

  Na Zderaze 1275/15, Nové Město, 120 00 Praha 2

  IČO: 2762943

  Běžná analýza návštěvnosti webových stránek Aplikace, zabezpečení našich webových stránek, odhalování chyb serveru a prevence podvodů a útoků na serverpseudo anonymizované identifikátory registrovaných uživatelů, 

  IP adresa

  Oprávněný zájemKonkrétní doba uložení u souboru cookies se liší podle konkrétního druhu cookie souborů, zpravidla ne více jak 1 rokGoogle Analytics, provozované společností Google Ireland Ltd.

  Gordon House, Barrow Street, Dublin 4, Irsko

  IČO: 368047

  Marketing a propagace našich služebjméno a příjmení, e-mail, telefonní číslo potenciálních zákazníků, IP adresy a další technické identifikátorySouhlas se zpracováním cookie souboruPo dobu trvání souhlasu, doba uložení cookies se může lišit v závislosti na druhu cookiesCookiebot, provozován společností Cybot A/S

  Havnegade 39, 1058 Copenhagen, Dánsko

  IČO: DK34624607

  Ochrana našich práv a majetku (či ochrana práv a majetku třetích osob)jméno a příjmení, e-mail, telefonní číslo zákazníka, adresa a údaje o poskytovaných službáchOprávněný zájemPo dobu 4 let od ukončení našich smluvních vztahů
  Zpracování a vyhodnocení soutěže, vyhlášení a zveřejnění vítěze na našich webových stránkách a sociálních sítíchjméno, příjmení, adresa, telefonní číslo, e-mailová adresa nebo jiné údaje, které mohou být upřesněny podmínkami soutěžeSouhlas, oprávněný zájem (pokud specifikují podmínky soutěže)2 roky skončení soutěže, pakliže svůj souhlas neodvoláte dříveFacebook Ireland Ltd.

  4 Grand Canal Square, Grand Canal Harbour, Dublin 2, D02 X525, Irsko

  IČO: 462932

  Instagram, provozovaný společností Facebook Ireland Ltd.

  4 Grand Canal Square, Grand Canal Harbour, Dublin 2, D02 X525, Irsko

  IČO: 462932

  Google Ireland Ltd.

  Gordon House, Barrow Street, Dublin 4, Irsko

  IČO: 368047

  Zveřejnění recenze zákazníka nebo Vašeho dotazu či komentáře k poskytování našich služebjméno, příjmení, e-mailová adresaSouhlasPo dobu zveřejnění příspěvku, u něhož je Váš komentář, pokud nás nepožádáte dříve o smazání Vašeho komentářeWordPress, provozovaný společností Automattic Inc.

  60 29th Street #343, San Francisco, CA 94110, Spojené státy americké

  IČO: C2804985

  Google Forms, provozované společností Google Ireland Ltd.

  Gordon House, Barrow Street, Dublin 4, Irsko

  IČO: 368047

   

  1. KONTROLA OBSAHU ODESLANÝCH E-MAILŮ PŘÍJEMCI
   Pokud Uživatel pošle e-mail Příjemci, putuje v síti internet a správce serveru může číst obsah této zprávy. Proto vezměte na vědomí, že e-mail není určen pro potřeby zasílání důvěrných informací a většina e-mailů je doručena do schránky “doručená pošta” a není nijak šifrovaná.
  2. NAŠE POVINNOSTI Z POHLEDU ÚČETNICTVÍ A DANÍ
   Vezměte prosím na vědomí, že řadu osobních údajů zpracováváme z důvodů, ze kterých jsme k tomu ze zákona povinni. Máme podle § 31 zákona o účetnictví (č. 593/1991 Sb.) povinnost archivovat účetní doklady a účetní záznamy (faktury) po dobu 5 let počínajících koncem účetního období, kterého se týkají. Máme také povinnost vyplývající z § 47 zákona o správě daní a poplatků (č. 337/1992 Sb.) uchovat fakturu po dobu 3 let od konce zdaňovacího období, v němž vznikla daňová povinnost související s fakturou. Faktura obsahuje následující osobní údaje: jméno, příjmení, e-mailovou adresu, fakturační adresu, či jinou identifikaci Uživatele a evidenci námi poskytnutých služeb v rámci Aplikace.
   Prosím dále vezměte na vědomí, že máme podle § 35 zákona o dani z přidané hodnoty (č. 235/2004 Sb.), povinnost archivovat daňové doklady po dobu 10 let od konce zdaňovacího období, ve kterém se plnění uskutečnilo. Daňový doklad obsahuje následující osobní údaje: jméno, příjmení, e-mailovou adresu, fakturační adresu, či jinou identifikaci Uživatele a evidenci námi poskytnutých služeb v rámci Aplikace.
  3. JAKÁ JSME PŘIJALI OPATŘENÍ K OCHRANĚ VAŠICH OSOBNÍCH ÚDAJŮ
   Technická a bezpečnostní opatření. S ohledem na pravděpodobnost rizik a na poměr mezi cenou možných opatření jakož i technických možností jsme zavedli technická bezpečností a organizační opatření – a to ve všech oblastech, kde dochází ke Zpracování osobních údajů (zejména provoz webu,  zaměstnanecká agenda, komunikace se zákazníky).
   Používáme bezpečný informační systém, který poskytuje osobním údajům zabezpečení odpovídající stavu techniky, nákladům, povaze, rozsahu a účelům zpracování. 
   Organizační opatření. Všichni zaměstnanci, kteří mají přístup k Osobním údajům, jsou zavázáni mlčenlivostí a musí respektovat bezpečnostní zásady. Přístupy do všech systémů včetně informačního systému jsou personalizovány a kryty hesly, která se tvoří různými způsoby.  Zaměstnanci jsou pravidelně školeni.
  4. KDY PŘEDÁVÁME VAŠE OSOBNÍ ÚDAJE TŘETÍM STRANÁM

  Vaše Osobní údaje mohou být předány našim obchodním partnerům (Zpracovatelé) nebo jiným třetím osobám, vyžaduje-li to zákon.

  Zpracovatelé. Používáme pouze prověřené Zpracovatele, se kterými máme uzavřenou písemnou smlouvu, a kteří nám poskytují minimálně stejné záruky jako my Vám. Jedná se pouze Zpracovatele, kteří jsou z Evropské unie nebo s nimiž máme uzavřené standardní smluvní doložky v souladu s čl. 46 GDPR a kteří poskytují Vašim Osobním údajům srovnatelnou úroveň ochrany jako v případě použití GDPR a českých právních předpisů. Všichni tito naši Zpracovatelé jsou vázáni povinností mlčenlivosti a nesmějí využít poskytnuté Osobní údaje k žádným jiným účelům, než ke kterým jsme je zpřístupnili v souladu s těmi zásadami. Konkrétní Zpracovatele jsme uvedli u každého jednotlivého důvodu a účelu Zpracování osobních údajů.

  Zákonné povinnosti Osobní údaje můžeme mimo Zpracovatele předat třetím osobám, jestliže to vyžaduje zákon nebo v reakci na zákonné požadavky orgánů veřejné moci či na vyžádání soudu v soudních sporech.

  1. JAKÁ MÁTE PRÁVA

  Je možné nás požádat o přístup k osobním údajům a požádat o opravu, změnu, výmaz nebo omezení zpracování osobních údajů tam, kde jsou nepřesné nebo byly zpracovány v rozporu s platnými zákony na ochranu osobních údajů. Máte právo na přenositelnost osobních údajů, vznést námitku proti zpracování osobních údajů, právo na odvolání souhlasu se zpracováním osobních údajů a právo nebýt předmětem automatizovaného individuálního rozhodování včetně profilování.

  Vaše práva týkající se zpracování Osobních údajů lze uplatnit na e-mailu info@grou.cz, osobně či poštou na adrese správce.

  Usilujeme o to, abychom Vašim žádostem neprodleně dokázali vyhovět, nejpozději však do 1 měsíce. Nicméně mohou nastat okolnosti, za kterých přístup poskytnout nemůžeme (například pokud žádané informace ohrožují soukromí jiných osob nebo jiná oprávněná práva, nebo tam, kde by náklady na poskytnutí přístupu byly nepřiměřené rizikům ohrožujícím soukromí jednotlivce v daném případě). Můžeme provést přiměřené kroky k ověření totožnosti uživatele před tím, než provedeme jakékoliv kroky stran práv Uživatelů údajů.

  Právo na přístup k osobním údajům

  Dle čl. 15 GDPR budete mít právo na přístup k osobním údajům, které zahrnuje právo získat od správce: 

  • potvrzení, zda zpracovává osobní údaje,
  • informace o účelech zpracování, kategoriích dotčených osobních údajů, příjemcích, kterým osobní údaje byly nebo budou zpřístupněny, plánované době zpracování, o existenci práva požadovat od správce opravu nebo výmaz osobních údajů týkajících se Uživatelů nebo omezení jejich zpracování nebo vznést námitku proti tomuto zpracování, právu podat stížnost u dozorového úřadu, o veškerých dostupných informacích o zdroji osobních údajů, pokud nejsou získány od Uživatelů, skutečnosti, že dochází k automatizovanému rozhodování, včetně profilování, o vhodných zárukách při předání údajů mimo Evropskou unii,
  • v případě, že nebudou nepříznivě dotčena práva a svobody jiných osob i kopii osobních údajů.

  V případě opakované žádosti bude správce oprávněn za kopii osobních údajů účtovat přiměřený poplatek.

  Právo na opravu nepřesných údajů

  Dle čl. 16 GDPR máte právo na opravu nepřesných osobních údajů. Rovněž máte povinnost oznamovat změny svých osobních údajů (např. evidence uživatelského profilu). Zároveň jste povinni poskytnout součinnost, bude-li zjištěno, že osobní údaje, které zpracováváme, nejsou přesné. Opravu provedeme bez zbytečného odkladu, vždy však s ohledem na dané technické možnosti.

  Právo na výmaz

  Dle čl. 17 GDPR máte právo na výmaz osobních údajů, které se vás týkají, pokud neprokážeme oprávněné důvody pro zpracování těchto osobních údajů. Máme nastaveny mechanismy pro zajištění automatické anonymizace či výmazu osobních údajů v případě, že již nejsou potřeba k účelu, pro nějž byly zpracovávány. 

  Právo na omezení zpracování

  Dle čl. 18 GDPR máte do doby vyřešení podnětu právo na omezení zpracování, pokud budete popírat přesnost osobních údajů, důvody jejich zpracování nebo pokud podáte námitku proti jejich zpracování.

  Právo na oznámení opravy, výmazu nebo omezení zpracování

  Dle čl. 19 GDPR máte právo na oznámení v případě opravy, výmazu nebo omezení zpracování osobních údajů. Dojde-li k opravě nebo výmazu osobních údajů, budeme informovat jednotlivé příjemce, s výjimkou případů, kdy se to ukáže jako nemožné nebo to vyžaduje nepřiměřené úsilí. 

  Právo na přenositelnost osobních údajů

  Dle čl. 20 GDPR máte právo na přenositelnost údajů, které se vás týkají a které jste poskytli správci, ve strukturovaném, běžně používaném a strojově čitelném formátu, a právo požádat o předání těchto údajů jinému správci.

  Pokud v souvislosti s našimi smluvními povinnostmi nebo na základě souhlasu poskytnete osobní údaje a jejich zpracování se provádí automatizovaně, máte právo získat takové údaje ve strukturovaném, běžně používaném a strojově čitelném formátu. Bude-li to technicky proveditelné, lze údaje předat i Vámi určenému správci, bude-li řádně určena osoba jednající za příslušného správce a bude možné ji autorizovat.

  V případě, že by výkonem tohoto práva mohlo dojít k nepříznivému dotčení práv a svobod třetích osob, nelze Vaší žádosti vyhovět.

  Právo vznést námitku proti zpracování osobních údajů

  Dle čl. 21 GDPR máte právo vznést námitku proti zpracování jeho osobních údajů z důvodu oprávněného zájmu.

  V případě, že neprokážeme, že existuje závažný, oprávněný důvod pro zpracování, který převažuje nad Vašimi zájmy nebo právy a svobodami, zpracování na základě námitky ukončíme bez zbytečného odkladu.

  Pokud je námitka podána v případě zpracování související s přímým marketingem, pak ukončíme zpracování bez zbytečného odkladu.

  Právo na odvolání souhlasu se zpracováním osobních údajů

  Souhlas se zpracováním osobních údajů pro marketingové a obchodní účely je možné kdykoliv odvolat. Odvolání je zapotřebí učinit výslovným, srozumitelným a určitým projevem vůle.

  Zpracování údajů z cookies je možné zamezit nastavením webového prohlížeče.

  Automatizované individuální rozhodování včetně profilování

  Máte právo nebýt předmětem žádného rozhodnutí založeného výhradně na automatizovaném zpracování, včetně profilování, které by pro něj mělo právní účinky nebo se jej obdobným způsobem významně dotklo. Uvádíme však, že neprovádíme automatizované rozhodování bez vlivu lidského posouzení s právními účinky pro Uživatele.

  1. ZÁVĚR

  Tyto Zásady zpracování osobních údajů mohou být změněny pouze písemně. O tom budou Uživatelé informováni prostřednictvím našich webových stránek.

  V případě jakýchkoliv dotazů týkajících se našich Zásad zpracování osobních údajů se na nás prosím kontaktujte na e-mailu info@grou.cz

  Pokud budete nespokojeni, pak můžete kdykoliv podat podnět nebo stížnost k Úřadu pro ochranu osobních údajů, se sídlem Pplk. Sochora 727/27, 170 00 Praha 7 – Holešovice (více na https://www.uoou.cz/)

  Tyto zásady ochrany osobních údajů jsou účinné ode dne 1.3. 2023.

15 minutová konzultace ZDARMA!

Zarezervuj si úvodní schůzku online ještě dnes.