+420 728 816 926              info@grou.cz

Co je Internetový marketing a proč je internetový marketing nezbytný pro růst vašeho online podnikání?!

V digitální éře je online marketing téměř nezbytností. Existuje celá řada druhů internetového marketingu a zajímá vás, jak můžete začít s digitálním marketingem ve své firmě? Různé možnosti modelů, frameworků a postupů jsou bohaté. Ale jak najít ten správný přístup pro váš podnik? V tomto článku se dozvíte praktické tipy a důležité informace, které vám pomohou při výběru vhodné strategie a spuštění digitálního marketingu ve vaší firmě.

Internetový marketing ve zkratce

Online marketing je komplexní obor, který se zaměřuje na propagaci produktů a služeb prostřednictvím internetu. Jeho rozsah zahrnuje mnoho různých aspektů, jako je aktivní propagace a tvorba atraktivního obsahu, který přitahuje uživatele a zvyšuje povědomí o značce.

Pod tento pojem se dá schovat téměř všechno, co si ve spojení s internetem představíte. Patří sem optimalizace pro vyhledávače (SEO), správa firemních profilů na sociálních sítích, vytváření videí na YouTube nebo poskytování rozhovorů na odborných portálech.

Internetový marketing je prostě všechno, co můžete udělat pro zvýšení své viditelnosti na internetu. Prodáváte své produkty na Heureka.cz nebo Zbozi.cz? To je příklad online marketingu. Máte firemní profil na Facebooku, Instagramu nebo Linkedinu? I to je online marketing. Točíte video obsah, nebo pravidelně posíláte emaily na své klienty? I tohle je online marketing. Pojďme si říct co vše nám taková reklama může přinést.

Cíle online marketingu

Cíl digitálního marketingu by měl vždy vycházet z obchodní strategie společnosti a jejích jednotlivých cílů. Nejčastěji však platí, že se online marketing snaží podpořit prodeje. Mezi cíle internetového marketingu nejčastěji patří:

 • šíření povědomí o značce (branding)
 • budování vztahu se zákazníky
 • zvyšování důvěry zákazníků
 • zvyšování prodejů
 • získávání nových kontaktů
 • získávání poptávek (leadů)
 • nábor nových zaměstnanců

Některé cíle je možné splnit téměř okamžitě, jiné jsou spíš běh na dlouhou trať. Vše závisí na mnoha faktorech. Jako jsou například- velikost budgetu na reklamu, síla značky, cílová skupina a zvolená forma online marketingu a celé strategie.

Druhy online marketingu

Nástrojů online marketingu je nespočet, navazují na sebe a ve většině případů se prolínají. Proto není snadné je rozdělit do jednotlivých kategorií. Hlavní dělení online marketingu je na inbound a outbound marketing.

 

Outbound marketing spočívá v přímém oslovování zákazníků, například prostřednictvím newsletterů, studených telefonátů nebo TV spotů.

Inbound marketing je souhrn metod, které vedou k tomu, že vás zákazník najde sám – třeba prostřednictvím obsahu – blogových článků a SEO.

 

Rozdělení na konkrétní druhy online marketingu je pak následující:

1. PPC

PPC neboli pay per click reklamy jsou jedním ze základních nástrojů online marketingu. Dělí se na dělí se na mnoho kategorii, jako jsou například vyhledávací kampaně, obsahové kampaně, remarketing a mnoho dalších. Za reklamu platíte až ve chvíli, kdy na ni návštěvník klikne – proto název pay per click neboli cena za kliknutí.

Reklamy ve vyhledávací síti jsou efektivním způsobem, jak oslovit uživatele při jejich vyhledávání konkrétních slov nebo frází. Tyto reklamy se zobrazují v rámci výsledků vyhledávání a dokáží oslovit potenciální zákazníky, kteří projevují zájem o váš produkt a aktivně hledají informace.

Na druhou stranu reklamy v obsahové síti představují bannerové reklamy, které kombinují text a grafiku. Mohou být cíleny například pomocí remarketingu, což znamená, že se zobrazují uživatelům, kteří již projevili zájem o váš produkt nebo navštívili vaše webové stránky.

V obou případech se jedná o efektivní prostředky, jak dosáhnout konkrétních skupin uživatelů a zvýšit účinnost reklamních kampaní. Důkladná strategie zacílení a správné využití těchto dvou typů reklamy může přinést významné výsledky pro váš obchod.

Více informací k PPC marketingu naleznete ZDE.

Pokud se rozhodnete dělat PPC, měli byste ovládat copywriting (psaní textů), tvorbu a úpravu grafiky i analýzu klíčových slov. Pomocí těchto tří dovedností vytvoříte poutavou reklamu obsahující relevantní klíčová slova. poté už jí jen v odpovídajících nástrojích (Google AdWords, Sklik,..) nastavíte a zacílíte. (velmi zjednodušeně)

2. SEO

SEO (Search Engine Optimization neboli optimalizace pro vyhledávače) je soubor metod online marketingu, které zlepšují pozici webu ve výsledcích vyhledávání.

 SEO je opravdu obsáhlý obor a patří sem řada aktivit, jako například:

 • analýza klíčových slov a jejich používání v textech na webu
 • vyplňování meta značek
 • linkbuilding (systematické budování sítě zpětných odkazů)
 • On-page optimalizace
 • Off-page optimalizace
 • a mnoho dalšího..

Algoritmy vyhledávačů se neustále mění, a proto je v SEO klíčová flexibilita a sledování nových trendů pro úspěch. Pokud v něm chcete uspět, měli byste sledovat nové trendy a průběžně se přizpůsobovat.

Pokud se rozhodnete dělat SEO, je důležité provést analýzu klíčových slov. To vám umožní pochopit, co lidé vyhledávají, a integrovat tato slova do obsahu a meta značek na vašem webu. Meta značky sice nejsou viditelné pro uživatele, ale vyhledávače jim věnují pozornost. Poté je třeba věnovat pozornost linkbuildingu, což zahrnuje komunikaci s jinými weby a vyjednávání o získání zpětných odkazů, úpravě zdrojového kódu a psaní blogových článků.

Více informací k PPC marketingu naleznete ZDE.

 

3. Marketing na sociálních sítích

Pokud je vaším hlavním cílem navázat kontakt se stávajícími zákazníky, nebo oslovit nové potenciální klienty, sociální sítě skýtají skvělou příležitost. Můžete na nich představovat produkty, komunikovat s fanoušky nebo je třeba nechat hlasovat o tom, která vaše služba je nejlepší.

Tajemství úspěchu na sociálních sítích tkví v umění zaujmout. Aby vaše příspěvky nezapadly mezi stovkami dalších příspěvků tvořených jak značkami, tak běžnými uživateli. Zde platí jednoduché pravidlo, že vy znáte své zákazníky nejlépe a tak musíte tvořit to co je opravdu zajímá a přináší jim přidanou hodnotu.

Pokud se rozhodnete dělat marketing na sociálních sítích, měli byste především umět napsat zajímavý příspěvek a vytvořit k němu poutavou grafiku. Do správy sociálních sítí patří neodmyslitelně komunikace se zákazníky a to ať už formou odpovídání na komentáře, nebo přímé zprávy. Čím dál více se na sociálních sítí klade důraz na videa, tedy ani tvorba videí, optimalizace a střih vás nemine.


Více informací k PPC marketingu naleznete ZDE.

4. E-mailing

E-mail marketing je součástí inbound marketingu a slouží k komunikaci se zákazníky prostřednictvím e-mailů.

Existuje několik druhů e-mailů, které můžete odesílat:

 • newslettery
 • akční nabídky
 • transakční e-maily
 • promo e-maily
 • vzdělávací e-maily
 • a mnoho dalších…

Nejčastější formou e-mailingu jsou newslettery. Právě newslettery slouží k pravidelnému informování a angažování stávajících a potenciálních zákazníků prostřednictvím e-mailu. Jsou to souhrny novinek, zajímavých článků, akcí, nabídek nebo jiných relevantních informací, které mají zákazníky zaujmout a udržet jejich zájem o vaši značku nebo produkty. Newslettery umožňují budovat a upevňovat vztah se zákazníky, poskytovat jim hodnotný obsah a podporovat opakované nákupy či konverze.

Největším strašákem e-mailingu je GDPR. V případě, že se newsletterům chcete věnovat, měli byste ho mít stoprocentně pod kontrolou.

Pokud se rozhodnete dělat e-mailing, určitě vás nemine psaní textů. Kromě toho ale budete také pracovat s e-mailingovými nástroji (Mailchimp, Ecomail), vytvářet v nich šablony, spravovat publika, uchovávat osobní údaje a provádět testy, na který obsah nebo čas odeslání vaši zákazníci reagují nejlépe. Rozhodně se vám bude hodit pokud obstojně zvládáte úpravu grafiky, práce s klíčovými slovy nebo dokonce používání UI.

Více informací k PPC marketingu naleznete ZDE.

5. Webový marketing

Tvorba a optimalizace webových stránek lze považovat za samostatnou kategorií online marketingu. Je důležité dodržovat pravidla pro UX a UI design, protože lepší uživatelská zkušenost vede k vyššímu počtu prodejů.

Pokud se rozhodnete dělat webový marketing, neobejdete se bez znalosti UX a UI. Budete potřebovat také znalost zdrojového kódu a grafiky. Nebo orientaci v redakčních systémech jako třeba WordPress.

Více informací k PPC marketingu naleznete ZDE.

6. Další druhy internetového marketingu

Někdo považuje za samostatný druh online marketingu i content marketing (obsahový marketing), tvorba obsahu – například na firemní blog. Za samostatný druh digitálního marketingu můžeme považovat i třeba affiliate marketing (spolupráci s partnery a ambasadory), PR (spolupráci s médii), influenc marketing (spolupráce s influencery) a spoustu dalších.

Výhody online marketingu

Výhody online marketingu jsou nízké náklady a snadné vyhodnocování výsledků. Aktivity jako psaní blogu či příspěvků na sociálních sítích jsou často zdarma. Online nástroje přesně ukazují počet kliknutí na reklamu, dobu strávenou čtením článků nebo otevření newsletteru. Navíc online marketing umožňuje precizní cílení podle věku, zájmů nebo rodinného stavu, což je účinnější než klasické média jako televize nebo billboardy.

Nestřílejte naslepo! Cílení je klíčové.

Cílení online reklamy je klíčovým faktorem pro dosažení úspěchu ve vašem marketingovém úsilí. Proč cílit? Protože chcete oslovit svou cílovou skupinu a přilákat relevantní návštěvníky na své webové stránky. Cílením reklamy můžete dosáhnout vyšší konverzní míry a efektivněji využít svůj reklamní rozpočet.

Jak cílit? Začněte definováním své cílové skupiny. Zkoumejte demografické údaje, zájmy, chování a preference svých potenciálních zákazníků. Vše by mělo vycházet z vašeho business plánu. Pokud takový plán nemáte, tak určitě víte kde začít!

Máte už vytvořené persony?

Vytvoření persony pro vaši firmu je důležitým krokem při cílení a oslovování vaší cílové skupiny. Zde je návod, jak postupovat:

 1. Výzkum a analýza: Proveďte výzkum a analýzu vašeho trhu, zákazníků a konkurence. Zjistěte, kdo jsou vaši stávající zákazníci, jaké jsou jejich demografické údaje, zájmy, potřeby a chování. Analyzujte také svou konkurenci a zjistěte, jakým zákazníkům se snaží oslovit.
 2. Segmentace: Na základě získaných informací rozdělte své zákazníky do skupin či segmentů podle společných charakteristik. Identifikujte hlavní segmenty, které jsou pro váš byznys nejrelevantnější.
 3. Persona: Na základě jednoho nebo více segmentů vytvořte fiktivní osobu, která představuje vašeho ideálního zákazníka. Přidejte jí jméno, věk, povolání, zájmy, vzdělání a další relevantní informace. Popište její potřeby, výzvy a motivace. Vytvořte celkový obraz této osoby.
 4. Empatie a porozumění: Snažte se vcítit do role této persony a porozumět jejím potřebám a přání. Jaké problémy řeší? Jaké jsou její cíle? Jak vás může váš produkt nebo služba uspokojit?
 5. Hlavně persony používejte v praxi!

Pamatujte, že persony jsou zjednodušením vašich zákazníků, které vám pomohou lépe porozumět a oslovit vaši cílovou skupinu. Průběžně aktualizujte a zdokonalujte své persony na základě nových informací a vývoje trhu.

Chcete pomoci s reklamou pro vaši firmu? Neváhejte nás kontaktovat! Rádi vám pomůžeme. ↓↓↓

Chcete nezávaznou schůzku?

Tak na co čekáte, napište nám!

Oblíbené
Kde nás najdeš

Odebírejte náš newsletter!

Chcete nezávaznou schůzku?

Tak na co čekáte, napište nám!

15 minutová konzultace ZDARMA!

Zarezervuj si úvodní schůzku online ještě dnes.