Corporate identity

To je skvělé shrnutí pojmu “Corporate Identity“. Tento termín odkazuje na vizuální a komunikační prezentaci společnosti, která se projevuje ve všech jejích externích i interních projevech. Vizitkou firmy je její logo, barvy, typografie, web, tiskoviny a další vizuální prvky.

Přesahem corporate identity je i tzv. firemní kultura, která zahrnuje hodnoty, názory, postoje a chování, které charakterizují fungování organizace a ovlivňují její vztahy se zaměstnanci, zákazníky a širokou veřejností.

Jednotný a konzistentní firemní styl pomáhá budovat silnou a rozpoznatelnou značku, která je důvěryhodná pro zákazníky a atraktivní pro potenciální zaměstnance. Dobře navržená a řízená corporate identity může přinést řadu pozitivních výsledků, jako je zvýšení loajality zákazníků, zlepšení povědomí o značce a posílení soudržnosti a hrdosti zaměstnanců.

–> Chcete marketing nebo se chcete dozvědět o naší práci něco víc? Podívejte na naše služby, případně nám rovnou napište nebo zavolejte a domluvíme si společnou schůzku.

15 minutová konzultace ZDARMA!

Zarezervuj si úvodní schůzku online ještě dnes.