Komunikační mix

Komunikační mix je soubor všech komunikačních nástrojů a technik, které firma využívá pro interakci se svými současnými a potenciálními zákazníky. Patří sem reklama, podpora prodeje, vztahy s veřejností, osobní prodej, přímý marketing a další nástroje, včetně moderních forem, jako je buzz marketing nebo obsahový marketing.

Výběr a kombinace jednotlivých složek komunikačního mixu závisí na specifických potřebách a cílech dané firmy. Komunikační mix by měl být navržen tak, aby tvořil srozumitelnou a smysluplnou celkovou strategii komunikace s cílovými skupinami. Důležité je, že co funguje pro jednu firmu, nemusí nutně fungovat pro jinou. Každý komunikační mix je proto unikátní.


–> Chcete marketing nebo se chcete dozvědět o naší práci něco víc? Podívejte na naše služby, případně nám rovnou napište nebo zavolejte a domluvíme si společnou schůzku.

15 minutová konzultace ZDARMA!

Zarezervuj si úvodní schůzku online ještě dnes.