Marketingový mix

Marketingový mix je koncepce marketingu zahrnující čtyři základní pilíře – Produkt, Cenu, Místo a Propagaci, známé také jako 4P. Tento model pomáhá organizacím optimalizovat strategie a rozhodnutí týkající se jejich nabídky na trhu.

Produkt je to, co společnost nabízí – výrobek, službu nebo kombinaci obou.

Cena se týká, kolik zákazníci platí za výrobek nebo službu. Musí být nastavena tak, aby byla atraktivní pro zákazníky a zároveň zajistila ziskovost firmy.

Místo se vztahuje na distribuční kanály, prostřednictvím kterých se produkt dostává k zákazníkovi. Zahrnuje fyzické prodejny, online prodej a distribuční síť.

Propagace zahrnuje všechny formy komunikace použité k informování, přesvědčení a připomenutí zákazníkům o produktech nebo službách.

Optimalizace těchto čtyř prvků může významně přispět k úspěchu společnosti na trhu.

-> Chcete marketing nebo se chcete dozvědět o našich službách něco víc? Podívejte na naše služby, případně nám rovnou napište nebo zavolejte a domluvíme si společnou schůzku.

15 minutová konzultace ZDARMA!

Zarezervuj si úvodní schůzku online ještě dnes.