PPC ROAS

PPC ROAS (Return on Advertising Spend) je klíčovým ukazatelem úspěšnosti PPC reklamní kampaně. Vyjadřuje poměr mezi výnosy, které reklama generuje, a náklady, které na ni byly vynaloženy. Je to měřítko efektivity investice do PPC reklamy.

ROAS se vypočítává jako poměr mezi celkovými výnosy z reklamy a náklady na reklamu. Výsledek je vyjádřen jako procento nebo číslo. Vyšší ROAS znamená, že reklama generuje vyšší výnosy ve srovnání s náklady, což je požadovaný výsledek pro inzerenty.

Pro výpočet PPC ROAS použijeme vzorec:

ROAS = (Celkové výnosy / Náklady na reklamu) * 100

Dosadíme hodnoty:

ROAS = (10 000 KČ  / 2 000 KČ) * 100

ROAS = 5 * 100

ROAS = 500%

–> Chcete e-mailing nebo se chcete dozvědět o PPC o něco víc? Podívejte na naše služby, případně nám rovnou napište nebo zavolejte a domluvíme si společnou schůzku.

15 minutová konzultace ZDARMA!

Zarezervuj si úvodní schůzku online ještě dnes.