Public Relations

Public Relations (PR), neboli vztahy s veřejností, jsou klíčovou součástí marketingového mixu. Zahrnují komunikační a mediální aktivity, které organizace provádí s cílem udržovat a zlepšovat svou pověst ve veřejném vnímání.

Na rozdíl od reklamy, která je často jednostranná, PR zahrnují interakci a vzájemnou komunikaci. Cílem je nejen sdělovat informace, ale také reagovat a přizpůsobovat se odpovědím a potřebám publika.

Mezi nástroje používané v PR patří například výroční zprávy, podnikové časopisy, soutěže, newslettery, firemní akce a dárky nebo společenská odpovědnost firem (CSR). Cílem je udržovat aktivní a pozitivní kontakt s okolím a prezentovat se ve veřejnosti v nejlepším světle.

–> Chcete marketing nebo se chcete dozvědět o naší práci něco víc? Podívejte na naše služby, případně nám rovnou napište nebo zavolejte a domluvíme si společnou schůzku.

15 minutová konzultace ZDARMA!

Zarezervuj si úvodní schůzku online ještě dnes.